Kennisbank (114 Artikelen)

Sollicitatiebijsluiters

Veel werkgevers zijn bereid om jongeren met een arbeidshandicap een plek te geven. Tegelijkertijd ontbreekt het hen soms aan kennis en kunde bij de omgang met jongeren/werknemers met specifieke kenmerken…. Lees meer »

Kaartenboek ‘Doelgroep aan het werk’

Wie kent ze niet? De kaarten van de Argumentenfabriek. Ideaal om herkenbaar en overzichtelijk een bepaalde problematiek in kaart te brengen. Op initiatief van Cedris en SBCM is een denktank… Lees meer »

Goede voorbeelden voor aanpak schoolverlaters VSO/PrO en Entree

De Programmaraad biedt acht good practices aan voor de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters uit het VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree Door de inperking van de Wajong kan de… Lees meer »

Onderzoeksrapport Ecorys: Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen

Tijdens de KAN-bijeenkomsten is de Implementatiescan gepresenteerd. Basis voor de inhoud van de implementatiescan is een rapport van Ecorys, waarin op grond van onderzoek de 40 belangrijkste succesfactoren voor succesvolle… Lees meer »

Rekentool loonkostensubsidie

Voor werkgevers zijn en blijven loonkosten van hun medewerkers van belang. Voor mensen uit het doelgroepenregister, waar jongeren uit vso arbeid en pro vaak toe behoren, kunnen werkgevers loonkostensubsidie ontvangen…. Lees meer »

Een echt vak verdient een opleiding …

De skills die je daarvoor nodig hebt, gaan van coachen, begeleiden en motiveren van je leerlingen tot aan het kennen en toepassen van de wetten en regels die bij de voorbereiding… Lees meer »

Boris magazine 2015

In de bijlage treft u het meest recente Boris magazine 2015 Vanaf dit jaar kunnen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomperspectief Arbeid) en het praktijkonderwijs beschikken over alle… Lees meer »

Nieuwe instrumenten Boris

Sinds 2010 hebben is er met zo’n zestig scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs onder de projectnaam Boris geëxperimenteerd met een aanpak om het werkend leren van het mbo… Lees meer »

Perspectief op Werk

In de afgelopen 2 jaar heeft Pro College een onderzoek uit laten voeren naar de kansen op de arbeidsmarkt van leerlingen uit het praktijkonderwijs.  Steeds meer leerlingen zijn uitgestroomd naar… Lees meer »

Functiecreatie

In toenemende mate zijn scholen niet alleen op zoek naar stageplekken, maar vooral naar werkplekken, zodat de stage over kan gaan in uitstroom. Voor een aantal leerlingen is een reguliere… Lees meer »