Kennisbank (58 Artikelen)

Kaartenboek ‘Doelgroep aan het werk’

Wie kent ze niet? De kaarten van de Argumentenfabriek. Ideaal om herkenbaar en overzichtelijk een bepaalde problematiek in kaart te brengen. Op initiatief van Cedris en SBCM is een denktank… Lees meer »

Presentaties KAN bijeenkomsten voorjaar 2016

Velen van u waren erbij tijdens de KAN bijeenkomsten dit voorjaar. Anderen hebben het wellicht gemist. Om nog even terug te bladeren of om geïnformeerd te worden over wat er… Lees meer »

Eindrapportage onderzoek Regioplan

In de tweede helft van 2015 heeft Regioplan met subsidie van UWV de arbeidsoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het regulier en speciaal onderwijs onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de netwerken rond kwetsbare… Lees meer »

Uitstroomgesprekken met gemeente

Er zijn steeds meer scholen, die vroegtijdig met gemeenten in gesprek gaan over de leerlingen, die op korte termijn gaan uitstromen. De bedoeling ervan is om te zorgen, dat leerlingen… Lees meer »

Werkbijeenkomst samenwerking Onderwijs en Gemeenten

In de arbeidsmarktregio Zeeland hebben onderwijs en gemeenten elkaar getroffen tijdens 3 regionale bijeenkomsten. De Zeeuwse Stichting Maatwerk organiseerde per subregio een bijeenkomst voor vso, pro, gemeente, UWV, MEE en… Lees meer »

Participatiewetonderwijs.nl in de lucht

LECSO en LWVPRO werken samen met het ministerie van SZW om voorlichting rond participatiewet voor het vso en pro te verzorgen. Naast de ambassadeurs, die bij de KAN-bijeenkomsten van het… Lees meer »

Kind van de rekening

60.000 á 100.000 jongeren in Nederland hebben meervoudige ontwikkelproblemen waardoor zij niet verder komen zonder een integrale aanpak van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding. Echter: de partijen die hen dat willen… Lees meer »

Integraal verslag KAN bijeenkomsten voorjaar 2014.

De laatste nieuwsbrief van Hét Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (Hét KAN) is inmiddels verschenen! In de bijlage vindt u zowel het verslag van de KAN bijeenkomsten, als de bijbehorende presentatie. Hét… Lees meer »

Edgar: van verzorgingsstaat naar ondersteuningsgemeente

Edgar (21) heeft een verstandelijke handicap. De lijst van ondersteuning om hem heen is lang: van speciaal onderwijs, leerlingenvervoer tot gezinsvoogdij, pleegzorg en intramuraal verblijf in centra voor licht verstandelijk… Lees meer »

‘Zag je het maar’: Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)-organisaties die samenwerken en eraan bijdragen dat jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) naar vermogen mee… Lees meer »