Kennisbank (88 Artikelen)

Sociale media in het speciaal onderwijs

Sociale media in het speciaal onderwijs’ is een boek met 15 inspirerende portretten van leraren die op een creatieve manier aandacht besteden aan sociale media en mediawijsheid in de les…. Lees meer »

Competentiegerichte opbrengsten

Als onderdeel van Stageplannen.nl, ondersteund door LECSO, wordt Indico ingezet. Indico is een set aan competenties en gedragsindicatoren, die het mogelijk maken om opbrengsten op leergebiedoverstijgend gebied en in de… Lees meer »

Kwaliteitskaart Arbeidstoeleiding

School aan Zet versterkt scholen in het speciaal- primair- en voortgezet onderwijs in hun ontwikkeling naar meer professionele lerende organisaties die in staat zijn zichzelf continu te verbeteren. Dit doen wij door met scholen te reflecteren,… Lees meer »

Portfolio lecso

Bijgaand een voorbeeldportfolio dat door het landelijk expertisecentrum voor speciaal onderwijs (lecso) is ontworpen en beschikbaar is gesteld voor het scholenveld.

Handreiking Opbrengstgericht werken (OGW)

Doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito-toetsen. Hoe doe je dat?

Invoeringsplan curriculum praktijkonderwijs

Eind november 2012 heeft een groep van vijf schoolleiders met het Platform Praktijkonderwijs gesproken over een ‘landelijk curriculum’ voor het praktijkonderwijs. Als het aan deze scholen ligt is het de… Lees meer »

Duiden en doen: Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt.

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe termen. Het onderwijs is continu in beweging. Vrijwel elk jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen en/of stelt de overheid nieuwe eisen. Zo wordt vanaf 2011 stapsgewijs nieuwe kwaliteitswetgeving voor het (V)SO van kracht…. Lees meer »

Bewijzen, certificeren en kwalificeren in het Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs werkt aan kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Daarbij hoort ook dat de opbrengsten van het onderwijs op een transparante en (h)erkenbare wijze in beeld gebracht worden, gerelateerd aan het ontwikkelingsperspectief en het… Lees meer »

Bewijzen, certificeren en kwalificeren in het Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs werkt aan kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Daarbij hoort ook dat de opbrengsten van het onderwijs op een transparante en (h)erkenbare wijze in beeld gebracht worden, gerelateerd aan het ontwikkelingsperspectief en het… Lees meer »

Bewijzen, certificeren en kwalificeren in het Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs werkt aan kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Daarbij hoort ook dat de opbrengsten van het onderwijs op een transparante en (h)erkenbare wijze in beeld gebracht worden, gerelateerd aan het ontwikkelingsperspectief en het… Lees meer »