Kennisbank (93 Artikelen)

Twee-meting Banenafspraak gepubliceerd: markt op schema, overheid blijft achter

Staatssecretaris Klijnsma heeft de cijfers gepubliceerd van de twee-meting Banenafspraak. Hiermee is duidelijk geworden, dat werkgevers in het totaal over 2016 voldoende banen voor mensen met beperkingen hebben gecreëerd. Werkgevers… Lees meer »

Arbeidsparticipatie vanuit een financieel perspectief

Veel werkgevers zien mogelijkheden voor mensen met een beperking binnen hun bedrijf. Dat is meestal van maatschappelijk verantwoorde overwegingen of vanuit een inclusieve gedachte. Tegelijkertijd hebben werkgevers/ondernemers een bedrijf te… Lees meer »

Mensen met een beperking aan de slag helpen

In opdracht van AWVN is er een publicatie opgesteld, die voor werkgevers op een rijtje zet welke instrumenten en stappenplannen er beschikbaar zijn om mensen met een beperking aan werk… Lees meer »

Rekentool loonkostensubsidie

Voor werkgevers zijn en blijven loonkosten van hun medewerkers van belang. Voor mensen uit het doelgroepenregister, waar jongeren uit vso arbeid en pro vaak toe behoren, kunnen werkgevers loonkostensubsidie ontvangen…. Lees meer »

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan – onderzoek naar de Borissystematiek

ECBO (Expertisecentrum Beroepsonderwijs) heeft onderzoek gedaan naar de Borissystematiek van SBB (St. Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De belangrijkste vragen binnen dit onderzoek waren: Op welke aspecten van de aanpak onderscheidt de… Lees meer »

Werkgevers gaan inclusief

Belangrijk voor arbeidstoeleiders is te weten dat werkgevers werk maken van het bieden van plaatsen aan arbeidsbeperkte werknemers. In deze publicatie leest u hoe AWVN de uitdaging aangaat om 7.500… Lees meer »

Sociaal ondernemen werkt ook bij de gemeente

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Een bedrijfsmodel waarbij niet winst, maar het algemeen belang het belangrijkste uitgangspunt is. Toch bestaat er zo’n model: social enterprises, oftewel… Lees meer »

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020

Economisch bevindt Nederland zich in zeer zwaar weer. De toestand is zeer ernstig, zorgelijk maar zeker niet hopeloos! Nederland kan en zal uit de huidige recessie komen. De welvaart moet… Lees meer »

Arbeidsparticipatie van Wajong’ers op de werkplek

Uit dit onderzoek van CNV jongeren en Vilans blijkt dat collega’s die een Wajonger ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van Wajong’ers. Met name… Lees meer »

Lunchcafé Blixem

Vanuit de gedachte dat arbeidsintegratie-projecten beter zouden moeten aansluiten bij de reguliere beroepspraktijk is een commercieel en concurrerend bedrijf het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het Nijmeegse winkel/lunchcafé ‘Blixem’…. Lees meer »